Salg av Enjoy Bonusguide videreføres som dugnadsaktivitet. Hver familie fyller ut skjema i saken og leverer sammen med kvittering på innbetalt beløp til Mona senest 20.april

Enjoy Bonusguide er en aktivitet som mange er kjent med, der aktiv bruk gir gode rabatter.

Antall bøker for salg per familie er 5 stk. a kr. 275,- altså kr. 1 375,-, alternativt utkjøp fra denne dugnadsaktiviteten ved innbetaling til Fart av kr. 750,-.

Hver familie fyller ut skjemaet og leverer til Mona sammen med kvittering på innbetalt beløp innen 20. april 2018.  Skjema og kvittering kan sendes til mona.stensby@helse-sorost.no, eller leveres i forbindelse med trening.

Bøkene deles ut i slutten april/begynnelsen av mai.

Mer info i vedlegget.

 

Kommentarer