Fotballaget Fart
Samfunn og verdiarbeid
Verdier
a) Klubben har et verdisett som er tilgjengelig for alle i klubben?
-
 
b) Klubben baserer sin aktivitet på NFFs verdigrunnlag?
-
 
Hjemmekamper
a) Klubben gjennomfører sine hjemmekamper etter NFFs retningslinjer?
-
 
Retningslinjer barn/ungdom
a) Klubben følger følger NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball?
-
 
Verdimøte
a) Klubben avholder årlige møter for klubbens medlemmer hvor følgende fire temaer tas opp og drøftes: 1. Verdier; 2.Fair play; 3. NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen; 4. Trygge rammer
-
 
Politiattest
a) Klubben følger NIFs retningslinjer og veilening for innhenting og håndtering av polititattester
-
 
b) Klubben har implementert rutiner for kontroll med politiattester?
-
 
c) Klubben kan til en hver tid vise frem status på at samtlige relevante verv i klubben har fremvist politiattest?
-
 
d) Klubben har en rollebeskrivelse/stillingsinstruks for klubbens Politiattest-ansvarlig.
-
 
e) En person i klubben innehar rollen Politiattest-ansvarlig og personen er oppført med denne rollen i FIKS?
-
 
Trygge rammer
a) Har klubben ila. siste år valgt ut ett av følgende temaer og gjort medlemmene kjent med temaet? * Trafikk, Doping, Alkohol, Ernæring, seksuelle overgrep og trakasering og pengespill"
-
 
Skader/forsikring
a) Har klubben informert om skadeforebygging og NFFs utvidet individuell forsikting?
-
 
b) Har alle klubbens lag et førstehjelpsskrin tilgjengelig på trening og kamp?
-
 
Fair Play-ansvarlig
a) Klubben har en rollebeskrivelse/stillingsinstruks for klubbens Fairplay-ansvarlig
-
 
b) En person i klubben innehar rollen Fair play-ansvarlig og personen er oppført med denne rollen i FIKS?