Fotballaget Fart
Kompetanse
Lederkompetanse
a) Alle i klubbens styre har minimum FLK 1 og flertallet i styret har FLK 2?
-
 
Trenerkompetanse
a) Klubben har én trener pr lag i barnefotballen som har gjennomført barnefotballkvelden?
-
 
b) Klubben har én trener pr. årskull i barnefotballen som minst har ett delkurs fra NFF Grasrottrenerutdanningen?
-
 
c) Klubben har én trener pr lag i ungdomsfotballen som har gjennomført ungdomsfotballkvelden?
-
 
d) Klubben har én trener pr. årskull i ungdomsfotballen som har gjennomført hele NFF Grasrottrenerutdanningen?