Fotballaget Fart
Organisasjon
Organisasjonskart
a) Klubben har en hensiktsmessig organisering med tydelige rollebeskrivelser for de mest sentrale funksjonene?
-
 
b) Klubben har et organisasjonskart tilgjengelig for klubbens medlemmer?
-
 
Økonomistyring
a) Klubben har en helhetlig plan for økonomistyring og denne følger NFFs retningslinjer?
-
 
Klubbhåndbok
a) Klubben har en klubbhåndbok i henhold til mal for Kvalitetsklubb nivå 1 og denne er tilgjengelig for alle i klubben?
-
 
b) Klubben har en klubbhåndbok som videreutvikles og implementeres fortløpende?
-
 
c) Klubbhåndboken er godt forankret i klubben og den brukes i den daglie aktiviteten.
-
 
FIKS-ansvarlig
a) Klubben har en rollebeskrivelse/stillingsinstruks for klubbens FIKS-ansvarlig
-
 
b) En person i klubben innehar rollen FIKS-ansvarlig og personen er oppført med denne rollen i FIKS?
-
 
Kvalitetsklubbansvarlig
a) Klubben har en rollebeskrivelse/stillingsinstruks for klubbens Kvalitetsklubbansvarlige
-
 
b) En person i klubben innehar rollen Kvalitetsklubbansvarlig og personen er oppført med denne rollen i FIKS?