Fotballaget Fart
Aktivitet
Rekruttering
a) Klubben har i løpet av sesongen gjennomført rekrutteringsdag eller tilsvarende arrangement?
-
 
b) Klubben har i løpet av sesongen gjennomført et eller flere rekrutteringstiltak rettet mot skole /barnehage / SFO?
-
 
c) Klubben skal ha en plan som beskriver hvordan de rekrutterer nye årskull med spillere og hvordan spillerne blir tatt i mot og gitt et likeverdig tilbud.
-
 
Rekruttingsansvarlig
a) Klubben har en rollebeskrivelse/stillingsinstruks for klubbens Rekruttingsansvarlig?
-
 
b) En person i klubben innehar rollen Rekruttingsansvarlig og personen er oppført med denne rollen i FIKS?
-
 
Sportsplan
a) Klubben har en sportsplan som er tilgjengelig for alle i klubben og denne utvikles og implementeres fortløpende?
-
 
b) Klubben har en sportsplan som følger NFFs retningslinjer for verdiarbeid på feltet?
-
 
c) Klubben har en sportsplan som følger NFFs retningslinjer for barnefotballen (6-12år)?
-
 
d) Klubben har en sportsplan som følger NFFs retningslinjer for ungdomsfotballen (13-19år)?
-
 
Treneransvarlig
a) Klubben har en rollebeskrivelse/stillingsinstruks for Trenerveileder i klubben?
-
 
b) En person i klubben innehar rollen Trenerveileder og personen er oppført med denne rollen i FIKS?
-
 
Dommeransvarlig
a) Klubben har en rollebeskrivelse/stillingsinstruks for klubbens Dommeransvarlig.
-
 
b) En person i klubben innehar rollen Dommeransvarlig og personen er oppført med denne rollen i FIKS?