Fotballaget Fart
Lagsutstyr/materialforvalter

SESONGEN 2018 ER I GANG

Nå er alle lagene i gang med sesongen, og det ser ut til at utstyret er i orden. Dere har gjort en stor jobb med å registrere draktstørrelser, drakttyper og nummer på draktene deres. Og mange har fått draktene inn til påtrykk av riktige sponsorer. Takk for kjempejobb slik at vi kan få orden på lagsutstyret i klubben.

I år er det blitt noen nye draktsett i yngres, og fornyelsesplan vil bli utarbeidet når vi får fullstendig oversikt over utstyret vi har. Noe gjenstår, men vi begynner å få oversikt nå. Etter sesong skal vi ha inn alle drakter og få den fulle oversikt.

UTSTYRSBEHOV GJENNOM SESONGEN

Hvis dere trenger utstyr eller påfyll i førstehjelpsskrin, bare ring, send sms eller epost så avtaler vi hvordan vi løser dette best mulig. Noen ganger har jeg vært på Fart på onsdager uten at noen har kommet, og noen ganger har jeg ikke vært der og noen har kommet. Derfor ønsker jeg at dere tar en telefon eller epost slik at vi kan avtale og finne løsning raskest mulig.

Da er det bare å TA kontakt med materialforvalter Henriette Lie Tyriberget:

Mobil: 909 57 864 - e-post:  liehenriette@hotmail.com