Fotballaget Fart
Fysioterapi

 
 
 
Fart har en avtale med fysioterapeut Ingunn Røe som gir alle spillere et godt tilbud når man har behov for fysioterapitjenester.
 

Følgende regler gjelder når man ønsker å benytte seg av avtalen med Ingunn:

  - Dersom ikke annet er avtalt, må alle som oppsøker klubbens fysioterapeut betale en egenandel på 100,- kr per behandling. Dette faktureres fra klubben i etterkant av behandlingen.
  - Den enkelte tar selv kontakt med Ingunn på telefon: 992 35947 eller mail: ingunn_roe@hotmail.com for avtale dersom ikke annet er bestemt.

 

Eventuelle spørsmål om omfanget av avtalen mellom Fart og Ingunn kan rettes til daglig leder Frode Dalseng på e-post: frode@fartfotball.no eller telefon: 952 73125.