Fotballaget Fart
Spillerforsikring

 

 
Nedenfor finner du informasjon om hvilke forsikringsordninger/-vilkår som gjelder for spillere i forskjellige aldre, samt at du kan laste ned skademeldingsskjema hvis det skulle være behov for det.

 

 

For spillere t.o.m. 19 år dekkes forsikringspremien av lagsavgiften Fart betaler for å melde på laget i serien, og alle disse spillerne er da forsikret gjennom lagsforsikringen forutsatt at de ikke spiller kamp på seniornivå. Skal f.eks. en juniorspiller delta i seniorkamp, MÅ vedkommende løse individuell lisens.

Skademeldingsskjema for de to ovennevnte forsikringene er vedlagt ute til høyre.