Fotballaget Fart
Instrukser og retningslinjer

I høyre kolonne finner du følgende vedlegg:

 • Kvalitetshåndbok
  - beskriver Farts organisasjon og hvilke oppgaver som er tillagt de forskjellige avdelinger, utvalg og verv i klubben (oppdatert okt. 2009)
   
 • Laglederinstruks for barne og ungdomsfotballen
  - viser hvilke oppgaver lagets administrative leder, oppmannen/laglederen, har. Er tre instrukser, en egen for ungdomsfotballen, barnefotballen så er det en egen for dem som spiller 3`er fotball (de yngste) og egeb for resterende i barnefotballen 8-12 år.
   
 • Sportsplan
  - retningslinjer for den sportslige driften av klubben
   
 • Hospiteringsordning
  - retningslinjer for hospitering internt i Fart
   
 • Overganger
  - retningslinjer for hvordan man skal gå fram / opptre når spillere ønsker å gå til Fart fra andre klubber
   
 • Retningslinjer for utnevning av æresmedlemmer
 • Velkommen til Fl Fart​