Fotballaget Fart
Årsberetning

 

Årsberetningen beskriver aktiviteten i hele klubben det foregående året, og godkjennes på årsmøtet i februar hvert år.


I kolonnen til høyre finner du både den siste/nyeste årsberetningen og beretningene fra tidligere år.