Fotballaget Fart
Lov for FL Fart

Loven for Fotballaget Fart er utarbeidet med hjemmel i og i henhold til basis-lovnormen som er vedtatt av Idrettsstyret.

Du finner hele loven som vedlegg ute til høyre.