Fotballaget Fart
Kontingent og aktivitetsavgift

Medlemskontigent spiller eller familie 600    
       
Aldersgruppe/aktivitetsavgift      
Lekepartiet 0    
6-7 år 1100    
8-9 år 1500    
10-11 år 1900    
12-13 år 2400    
14-15 år 2700    
16-19 år 3000    
Senior 3700    
Toppserien 1000    
Old boys/girls 900    
Støttemedlemmer 300